Loading...
/ANASAYFA_S
ANASAYFA_S 2019-04-23T21:02:24+00:00

“Değişimi Yönetmekten Fazlası, Değişime Liderlik”

Organizasyonlara, Takımlara, Liderlere; İhtiyaçları Olan Değişimleri Belirlemeleri, Değişime Etkin Liderlik Etmeleri İçin Destek Oluyoruz.

Çalışanların, Kendilerini Ekiplerinin ve Kurumlarının Bir Parçası Olarak Hissettikleri, Bağlılığın ve Katılımın Arttığı Beraberinde de Verimliliğin Yüksek Olduğu Çalışma Ortamlarının Yaratılması İçin Çalışıyoruz.

HİZMETLERİMİZ

TAKIM GELİŞTİRME & EĞİTİMLER

Farklılıkların temsil edildiği ekiplerde yaratıcılık artmakta, bağlılık güçlenmekte, ortam canlanmakta, daha başarılı kararlar ve sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

TAKIM GELİŞTİRME

Takımların hedeflerine ulaşmaları, mevcut dinamikler göz önüne alınarak yeni stratejiler geliştirmeleri ve etkili sonuçlar almaları için, liderlik becerilerini geliştirmeleri, takım ruhu ve güvenin oluşturulması, ekip içi iletişimim güçlenmesi, takım motivasyonunun artırılması ve çalışma ortamında kalıcı üretkenliğin desteklenmesi amaçlanır.

KAPSAYICI LİDERLİK

Yöneticilere yönelik bu eğitim ile, yöneticilerin farklılıkları kapsayan bir bakış açısı ile ekiplerine liderlik yapabilme becerisi kazanması amaçlanır. Farklı kuşakları, farklı bakış açılarını, farklı çalışma şekillerini yönetirken yaşanan zorluklar, yerini çeşitliliğin sağladığı performans artışına bırakır.

ATÖLYE&EĞİTİMLER

Deneyime dayalı öğrenme ortamı içinde kurum ve takımların ihtiyacına yönelik temel iletişim eğitimleri ile etkin iletişimin temel becerileri kazandırılır.

-Çatışma yönetimi
-Etkin İletişim ve geri bildirim

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Çeşitliliğin ve kapsayıcılığın sağlayacağı ortak yaratma potansiyeli ancak farklılıklara açık olabilmek ile mümkün.

KADIN LİDERLER

KARİYER YOLUNDA BARİYERLERİ AŞMAK

Kadınların gerek kariyer basamaklarında ilerlemelerini desteklemek gerekse mevcut rollerinde daha verimli olmalarını sağlamak üzere onlara özel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmuş liderlik programıdır.

ÇEŞİTLİLİK ve KAPSAYICILIK

FIRSATLARA KAPI ARALAMAK

İnsan Kaynakları çalışanları ve yöneticilerin işe alım ve kurum içi yetenek yönetiminde kendi bilinçsiz önyargılarını farkına varmaları ile daha geniş ve çeşitlilik içeren bir yetenek havuzunu kurumlarına dahil etmelerini amaçlar.

ARA VERDİM GERİ DÖNDÜM

ÇALIŞAN ANNELER

Annelik dolayısıyla ara veren yetişmiş çalışanları elde tutmaya yönelik koçluk ve mentörlük çalışmaları ve kurum içi yeni anne mentörlüğü altyapısının oluşturulması.

WEP'S

KADINLARI GÜÇLENDİRME PRENSİPLERİ

Wep’s imzalamış kurumlar ile platformun  prensiplerine dair  farkındalık atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmeti.

METODUMUZ

ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), Theory-U, 5th Discipline, Art of Hosting, Olumlu Sorgulama, ADLER ve CTI Co-Active Koçluğu olmak üzere farklı disiplinlerden içselleştirdiğimiz yaklaşım ve yöntemleri deneyimlerimizle birleştirerek kullanıyoruz. Sistem bakış açısı ile bireylerin ve ilişkilerin kendi yanıtlarını, çözümlerini ve ilerleme yollarını bulmalarını destekliyoruz.

Hakkımızda Detaylı Bilgi

REFERANSLARIMIZ