Loading...
ANASAYFA 2019-07-09T11:51:34+00:00

Davranışlar değişmezse sonuçlar da değişmez.

Gerek insanlar gerekse şirketler için değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır.  Değişimi yönetip başarılı olmak demek, insanın kendisini farkında olmadan ele geçiren alışkanlıklarının  üstesinden gelebilmesi demektir. Değişimin başarılı olması için karar mekanizmasındaki bütün süreçleri kapsaması gerekir.

İnsanlar her gün ortalama 35.000 karar verirler. Karar verme mekanizmalarını öğrenmek kararların alışkanlıklar yerine değişmek istenilen yönde verilmesini sağlar.

Değişeme Liderlik olarak davranışsal ekonomi ve sosyal psikoloji konusundaki bilgimizi takım ve sistem koçluğu birikimimizle birleştirerek kurumlarda farklı değişim ihtiyaçlarını çözmek üzere kullanıyoruz. İnsanların davranışlarını değiştirmelerine ve liderlerin değişim süreçlerine etkin liderlik yapmalarına destek veriyoruz.

METODUMUZ

Davranış odaklı süreçleri, davranışsal ekonomi ve sosyal psikoloji alanında yapılmış çalışmalardan elde edilmiş ilkeler ve davranış değişikliği modeli doğrultusunda Design Thinking metodolojisi ile tasarlıyoruz. Çalışmalarımızda ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), Theory-U, 5th Discipline, Art of Hosting, Olumlu Sorgulama, CTI Co-Active Koçluğu ve Gestalt Terapi olmak olmak üzere farklı disiplinlerden içselleştirdiğimiz yaklaşım ve yöntemleri deneyimlerimizle birleştirerek kullanıyoruz.

Hakkımızda Detaylı Bilgi

ÇALIŞMALARIMIZ

Tüm Çalışmalarımız

REFERANSLARIMIZ