Loading...
ANASAYFA
ANASAYFA 2019-12-14T10:50:25+00:00

NELER YAPIYORUZ

SEÇİM MİMARİSİ 

İnsanlar kararlarını yalıtılmış ortamlarda almazlar. Kullanıcı veya tüketicinin kararlarını aldığı ortamların tasarımı seçimlerini etkiler. İnsanların düşünceleri, karar ve davranışları bağlamdan çok büyük oranda  etkilenir. Küçük, sözde alakasız dokunuşların bile insanların yaptıkları üzerinde büyük etkisi olabilir. Seçim mimarisi, seçimi belli bir seçeneğe doğru yönlendirmeyi amaçlayan seçim ortamının bilinçli bir şekilde tasarlanmasıdır. Seçim mimarisi ile davranış değişikliğini sağlamaya yönelik ortamların tasarlanmasını öğretiyoruz.

KİMLER İÇİN

  • Ürün Yöneticileri
  • Müşteri Deneyimi Tasarımcıları
  • Kullanıcı DeneyimiTasarımcıları
  • Ekip Yöneticileri
  • Pazarlamacılar
  • Fikir geliştiriciler

METODUMUZ

Davranışsal ekonomi ve sosyal psikoloji alanında yapılmış çalışmalardan elde edilmiş ilkeler ve davranış değişikliği modeli doğrultusunda “Design Thinking” metodolojisini kullanıyoruz.

Bilgi alın